Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

Obračun storitev

Šifranti – Predvidene storitve – Obračunski list

Dodano je polje Koledar iz nastavitev, kjer s kljukico izberemo koledar iz Nastavitev in se v obračunskem listu poleg sobot in nedelj označijo še prazniki ter dogodki iz izbranega koledarja (npr. šolske počitnice).

Kljukico lahko dodamo samo v primeru, če izberemo samo eno enoto. Če je izbrana enota vrtec, bo upoštevan koledar za vrtec (Šifranti - Šifranti vrtci - Koledar), v primeru da izberemo enoto šola bo upoštevan koledar, ki je nastavljen v Nastavitve - Povezave - Šifra koledarja.

Natisni