Zapri odpremni nalog

  • Ob kliku na  - se odpre okno Zapiranje odpremnega naloga.
  • V oknu določimo kateri odpremni nalog ali skupino odpremnih nalogov bomo zapirali. Ob Potrdi,  program preveri ali so odpremni nalogi knjiženi v MSP. Če so bili nas na to opozori. Primer enega opozorila:
  • Na koncu se izpiše naslednje opozorilo:

Natisni