Verzija 2020.02.001 z dne 01.02.2021

  • Dopolnjena priprava finančnega dobropisa v primeru avansnih postavk. Po novem se avansne vrstice prepišejo kot take in tudi ustrezno povežejo za nadaljnje obdelave.
  • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo (DK) se v povezane knjižbe zapiše "Dogodek DK za zapiranje", ne pa splošen.
  • Dopolnitve priprave e-sloga 2.0
    • Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
    • Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah
  • V računih in predračunih smo omogočili pripravo osnutkov in izstavljanje dokumentov preko ponudnika Moj-eRačun (RS).
  • Pri eRačunih v obliki UBL 2.1 po evropskih normativih polnimo značko TaxPointDate.

Natisni