Verzija2021.02.001 z dne 1.2.2021

 • Šifranti – materialne sestavnice:
  • Na preglednico modularne sestavnice smod dodali dve novi koloni: sestavnica (prikazuje podatek ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Na vnosno formo sestavine smo dodali dva nova podatka: sestavnica (prikazuje podatek ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Tako na preglednico modularne sestavnice kot na vnosno formo sestavine smo dodali gumb (bližnjico) »Modularna sestavnica«, ki omogoča prikaz/urejanje modularne sestavnice izbrane sestavine.
  • Na vnosno formo izpisa strukturne sestavnice smo v primeru prikaza po »pripadnosti« dodali možnost prikaza le zadnjega nivoja sestave v katerega se vgrajujejo izbrani artikli.
 • Šifranti – tehnološki postopki; v primeru, da tehnološki postopek vsebuje več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice operacij.
 • Dopolnitve kooperantske operacije:
  • Na preglednico operacij (klicanje operacij iz vrstice izdaje kooperacije) smo dodali naslednje kolone: Kooperant, naziv kooperanta, rok izdelave DN, rok izdelave kooperant DN, začetek izdelave DN, začetek izdelave kooperant DN. Uredili smo možnost premikanja po preglednici s smernimi (kurzorskimi) tipkami.
  • Enake dopolnitve so izvedene tudi na preglednici Izpisi – Kooperacija – Seznam kooperantskih operacij.
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek/tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali/tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in/ali tehnološki postopek. Kontrola se sedaj izvaja tudi pri:
  • razpisu delovnih nalogov iz plana proizvodnje (razpis proizvodnje, razpis po artiklu),
  • razpisu delovnih nalogov (eno ali več nivojsko) iz predvidene porabe materiala
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev preko plana proizvodnje.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru materialne in tehnološke sestavnice delovnega naloga, ki vsebujeta več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice sestavnice.

Natisni