Ocene uspešnosti

Izpišejo se predloge, na katerih se izpolnjuje ocene po zaposlenih v okviru stroškovnih mest razporeditve. Za vsako SM se tiska ločen list, način razvrščanja zaposlenih na izpisu se določi v nastavitvah.

 

 

Šifre SM stalne razporeditve od – do

Skupine zaposlenih od - do

Nastavitev tiskanja po SM in skupinah – ločeno na novo stran ali zaporedno brez preskoka na nov list

Natisni