Analize delovnih nalogov

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad vsemi delovnimi nalogi v programu (za vsa pretekla leta in tekoče leto).

Izbirni podatki OLAP analize so:

·      Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Številka od do – vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov za katere izvajamo analizo. Vnos številk je možen le, če so knjige DN izbrane in je knjiga od enaka knjigo do.

·      Datum razpisa od do – izberemo datumski razpon izdelave (razpisa) delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Rok izvedbe od do – izberemo datumski razpon roka izvedbe delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Datum zaključka od do – izberemo datumski razpon zaključka delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Datum uporabe od do – izberemo lahko datumski razpon dejanske uporabe (knjiženje izdaje, opravljanje dela delavca, stroja, stroška) elementov delovnega naloga.

·      Stranka od do – vnesemo (izberemo) šifre strank delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      1. skupina stranke od do – vnesemo (izberemo) šifre 1. skupine strank katerim pripadajo stranke delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      2 skupina stranke od do – vnesemo (izberemo) šifre 2. skupine strank katerim pripadajo stranke delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Izdelek do do – vnesemo (izberemo) šifre izdelkov delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Skupina artikla od do – vnesemo (izberemo) skupine artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Šifra oddelka od do – vnesemo (izberemo) oddelke artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Klasifikacijska šifra od do – vnesemo (izberemo) klasifikacijske šifre artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.

·      Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovni mest delovnih nalogov.

·      Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov.

·      Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.

·      Analitika od do – izberemo razpon analitik delovnih nalogov.

·      Dodatne lastnosti delovnih nalogov – vklopimo v kolikor želimo v analizi delovnih nalogov kot dimenzije upoštevati tudi dodatne lastnosti delovnih nalogov.

Z gumbom   (Alt + L) sprožimo pripravo OLAP analize.

 

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (desni gumb miške v preglednici):

 

·      Predvidena količina – predvidena količina materiala in storitev, predvidene ure dela in strojev iz delovnih nalogov.

·      Dejanska količina – dejanska količina materiala in storitev, dejanske  ure dela in strojev iz delovnih nalogov.

·      Razlika količina – razlika med dejansko in predvideno količino.

·      Lastna vrednost – lastna vrednost (strošek) delovnega naloga ali njegovih elementov.

·      Bruto prodajna vrednost – prodajna vrednost delovnega naloga ali njegovih elementov brez odštetih popustov in rabatov.

·      Popust/Rabat – vsota popustov in rabata delovnega naloga ali njegovih elementov.

·      Neto prodajna vrednost – prodajna vrednost delovnega naloga ali njegovih elementov zmanjšana za popuste in rabate.

·      RVC – razlika v ceni (neto prodajna vrednost – lastna vrednost).

·      Število uporab – število pojavljanja določnega zapisa (npr. število pojavljanja določenega material v delovnih nalogih)

 

 

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

·      Leto

·      Četrtletje

·      Mesec

·      Datum razpisa

·      Rok (datum) izvedbe

·      Datum zaključka

·      Datum uporabe

Analitično (analitike delovnih nalogov)

·      Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)

·      Številka DN (številka delovnega naloga)

·      Stroškovno mesto

·      Stroškovno mesto - višje

·      Stroškovni nosilec

·      Stroškovni nosilec - višji

·      Referent

·      Analitika

Izdelek (izdelki delovnih nalogov)

·      Izdelek

·      Skupina izdelka

·      Oddelek izdelka

·      Klasifikacija izdelka

Stranka (stranke delovnih nalogov)

·      Stranka

·      Skupina 1 stranke

·      Skupina 2 stranke

·      Stranka država

Elementi delovnega naloga (materiali in storitve, delo, stroji, ostalo)

·      Vrsta elementa DN

·      Element DN

·      Enota mere elementa DN

·      Materiali

·      Delavci

·      Stoji

·      Ostalo

Do 10 lastnosti po meri delovnih nalogov

 

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Natisni