Analiza nabave

Izpis daje možnost analize nabavnih podatkov – predprejemov – s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing)  tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija.

Najprej se odpre okno Analiza nabave, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi.

Datum – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo nabave.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrste prometa za analizo.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize.

Številka predprejema – vpišemo predprejeme, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same vrste prometa za pregled podatkov.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelje v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Prva skupina dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo prvo skupino dobaviteljev v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Druga skupina dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo drugo skupino dobaviteljev v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Stroškovni nosilec - vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo račune pregledovati.

Referent - vpišemo referente po katerih želimo račune pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

Ob kliku na gumb  - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza nabave s podatki vrtilne tabele iz podatkov predprejemov.

Pri tem imamo na voljo podatke o fakturni vrednosti, pavšalnem DDV, zneskih za plačilo (fakturna vrednost + pavšalni DDV), nabavna vrednost, prodajna vrednost, maloprodajna vrednost, količina, masa, prostornina, število paketov in število nabav po naslednjih dimenzijah: leto prevzema, četrtletje prevzema, mesec prevzema, leto plačila (odkup), četrtletje plačila (odkup), mesec plačila (odkup), denarna enota, vrsta prometa, številka predprejema, dobavitelj – država,  dobavitelj – 1. skupina, dobavitelj – 2. skupina, dobavitelj, stroškovno mesto – višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec – višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, proizvajalec, konsigant, artikel, skupina skladišč in skladišče.

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja.

Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natisniti  in/ali izvoziti MS Excel , seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Ob kliku na gumb  - Tabela OS (Alt S) se odpre okno Analiza nabave Odvisnih stroškov.

Gre za prikaz zneskov odvisnih stroškov ravno tako do najnižjega nivoja, t.j. na nivoju artikla. Zneski odvisnih stroškov na nivoju artikla se izračuna iz proporcionalne vrednosti posameznega odvisnega stroška in količine blaga postavke predprejema. Privzeta oblika prikaza teh stroškov je glede na stranko, šifro odvisnega stroška, artikla in klasifikacijo. Stranko in klasifikacijo lahko vpišemo v šifrantu odvisnih stroškov in tako »definiramo« odvisni strošek.

Natisni