Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

  • Izpisi
    • Pregled manjkajočih artiklov
      • Poleg dosedanjih pogojev za prikaz manjkajočih artiklov velja nov pogoj, da se neaktivne artikle ne obdeluje – se ne prikazujejo.
  • Pripomočki
    • V obdelavi »Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami« je dodaten pogoj, da se neaktivni artikli ne obdelujejo.

Natisni