Šifranti - Poslovalnice

V poslovalnici je potrebno aktivirati uporabo darilnih bonov z nastavitvijo in vpisom podatkov o strežniku, bazi šifrantov in prometni bazi TDR. Če imamo sistem več poslovalnic in so te poslovalnice locirane na drugih strežnikih, potem je potrebno kreirati »linkane serverje«. Če pa imamo samo eno poslovalnico, pa sistem deluje brez vzpostavitve linkanih serverjev.

Natisni