Uvoz izdanih računov

V meniju Knjige izberemo knjigo I-rač, izberemo želeno obdobje in pridemo v preglednico izdanih računov. V desnem zgornjem kotu se nahaja ikona za uvoz podatkov . S klikom na gumb Uvoz podatkov se nam odpre spodnje okno. Poleg izdanih računov za knjigo I-RAČ, se bodo hkrati uvozili tudi izdani računi za knjigo I-RAČ-D.

·      Prenesi iz mape – vpišemo ime mape v kateri imamo shranjeno datoteko s podatki o izdanih računih.

·      Mapa in ime preimenovane datoteke – vpišemo mapo v katero naj se nam shranijo podatki, po opravljenem uvozu, ter ime datoteke v katero naj se uvoženi podatki preimenujejo. Namen vnosa mape in imena preimenovane datoteke je v tem, da ne bi večkrat uvažali enih in istih podatkov.

·      Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja.

·      Datoteka DDV.P-1 ali DDV.W-1 – v primeru da uvažamo podatke iz aplikacij v DOS okolju izberemo datoteko DDV.P-1, če pa uvažamo podatke iz WIN aplikacij izberemo datoteko DDV.W-1.

·      Izbira za izbrano davčno obdobje ali obdobje iz fakture – če izberemo za izbrano davčno obdobje nam bo program uvozil račune v obdobje, ki smo ga izbrali pred prihodom v preglednico izdanih računov. Program bo kontroliral datum izdaje računa, ki mora biti v skladu z izbranim obdobjem. Račune z napačnim datumom izdaje bo izločil. V primeru, da izberemo davčno obdobje iz fakture, bo program pogledal datum izdaje računa v datoteki in na podlagi datuma izdaje se bo račun poknjižil v pravo obdobje. V drugem primeru program sam razporedi izdane račune v različna davčna obdobja.

Natisni