Urejanje blagajnikov

Podatke o blagajnikih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Blagajniki označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranemu blagajniku, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre.

Natisni