Knjiženje uvoza

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, ki omogoča knjiženje posameznih računov.

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Leto -  izpiše se leto. Poleg leta se izpišejo meje davčnega obdobja, ki smo ga, skupaj z izpisanim letom, izbrali ob vstopu v knjigo E-uvoz.

·      Zap.številka – izpiše se zaporedna številka zapisa v davčni  knjigi, program samodejno številči zapise.

·      Obdobje – izpiše se obdobje izbrano ob vstopu v knjigo E-uvoz.

·      Obračun – izbrano polje pomeni, da bo vnesen račun zajet v obračun DDV.

·      Popravek – izbrano polje pomeni, da je vnesen zapis popravek.

·      Vrsta računa – če želimo označiti račun, ki mora biti v knjigi zaradi revizije, ne sme pa iti v obračun.

 

Datum:

·      Knjiženja Listine –  vpišemo datum knjiženja računa. Privzeti datum knjiženja je trenutni datum.

·      Prejema listine – datum kdaj smo listino prejeli.

 

Račun:

·      Carinski postopek - iz šifranta carinskih postopkov izberemo carinski postopek, ki je napisan na ECL-u.

·      Številka listine – vpišemo številko ECL-a.

·      Datum listine - vpišemo datum ECL-a.

·      Datum opravljanja od do – datum od do katerega se je opravila storitev oz. uvoz blaga.

·      Vzorec – vpišemo šifro enega od vzorcev, ki smo si jih poprej pripravili in shranili v šifrant. Če šifre vzorca ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo poiščemo v šifrantu vzorcev. Katera polja bomo morali izpolniti, je odvisno od vrste vzorca.

·      Davčna osnova, pri uvozu blaga – vpišemo davčno osnovo pri uvozu blaga.

·      Oproščene nabave – se vpiše vrednost iz listine za uvoz blaga za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV.

·      Znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti - se vpiše vrednost izvoza blaga iz listine s  katero se dokazuje izvozna dobava oz. izvoz.

 

Znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti:  stolpec 10 – se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti.

·      Nižja stopnja DDV – se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 8,5% stopnji.

·      Splošna stopnja DDV – se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 20% stopnji.

Natisni