Knjiženje porabe

S Knjiženje porabe aktiviramo okno Knjiženje porabe.

Okno sestavljajo glava z osnovnimi podatki o knjiženju

·      Datum – vnesemo datum. Privzeta vrednost je datum tekočega jedilnika na drevesni preglednici.

·      Enota – vnesemo šifro enote iz šifranta Enote. Privzeta vrednost je šifra tekoče enote na drevesni preglednici.

in jeziček »Splošno«, kjer so ostali podatki potrebni pri knjiženju

·      Skladišče, Vrsta prometa, Konto porabe, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec in Referent so podatki, ki se bodo uporabili pri knjiženju in se samo prikažejo. Zapisani so v šifrantu Enote in nastavitvah programa.

·      Status – se samo prikaže. Razpisan pomeni, da poraba za ta dan in enoto še ni bila poknjižena, Poknjižen pa, da je bila že poknjižena.

in jeziček »Vrstice«, kjer je seznam sestavin za knjiženje

·      Šifra sestavine – šifra sestavine.

·      Naziv sestavine – naziv sestavine.

·      Serija – številka serije, če se sestavina vodi po serijah.

·      ME – merska enota.

·      Zaloga – trenutna zaloga sestavine.

·      Količina – izračunana poraba sestavine za izbrani dan in enoto.

·      Porabljena količina – količina, ki bo knjižena v MSP.

Če je Porabljena količina sestavine večja od zaloge, se ustrezna vrstica obarva rdeče. Če je kakšna vrstica rdeča, Potrdi ni aktiven. Prav tako ni aktiven, če je status Poknjižen ali če je porabljena količina povsod 0.

S Potrdi poknjižimo v MSP porabo sestavin za izbrani datum in enoto. Pri tem se upoštevajo skladišče, vrsta prometa, konto porabe, stroškovno mesto, stroškovni nosilec in referent iz glave. Po knjiženju se status spremeni v Poknjižen.

Pri knjiženju se tvori protokol knjiženja porabe, ki ga lahko izpišemo. Vrstice ustrezajo vrsticam na preglednici. Vrstice z napako imajo tudi opis napake. Na koncu je še statistika.

 

Natisni