Prerazporeditve

Namen programa: Prerazporejanje planiranih sredstev med proračunskimi postavkami (objekti in vrste sredstev tu niso upoštevani).

Na zaslonu se nam prikažejo vsi predlogi prerazporeditev, ki so bili vneseni pri povezovanju računa s proračunsko postavko. V preglednici se prikažejo postavke, kjer se šifri operaterja referenta proračunske postavke  in operaterja, ki je prijavljen na računalniku, ujemata.

·      Potrdi vse: potrdili se bodo vsi predlogi, ki so trenutno v preglednici na ekranu.

·      Odstrani vse: odstranila se bo potrditev iz vseh predlogov, ki so trenutno na v preglednici ekranu.

Potrdi: izvedla se bo prerazporeditev. Vsem predlogom, ki so potrjeni (imajo kljukico v zadnjem stolpcu preglednice) v preglednici na ekranu, se bo zapisal datum potrditve, predlagan znesek se bo odštel iz planiranega zneska na proračunski postavki Iz in se prištel v planirana sredstva na proračunski postavki Na.  Tak predlog se ne bo več prikazal med prerazporeditvami.

 

Natisni