Obvestilo o izplačanih prejemkih

  • Datum izpisa – datum lahko vnesemo ali pa ga izberemo iz  koledarčka, ki ga odpremo s klikom na gumb . Program predlaga tekoči datum.
  • Leto – letnica se izpiše pri določitvi obdobja za katerega je povzet obračun osebnih prejemkov oz. dohodkov.
  • Šifra zavezanca od - do – program predlaga izpis za vse zavezance, za katere obstajajo podatki. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zavezancev. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+tipka dol) in jo poiščemo ter označimo.
  • Šifra za razvrščanje od - do – program predlaga izpis za vse zavezance, za katere obstajajo podatki. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zavezancev.
  • Razvrsti po – izberemo eno od možnosti razvrstitve izpisa: po nazivu zavezanca, po šifri zavezanca, po šifri za razvrščanje in nazivu ali pa po šifri za razvrščanje in šifri zavezanca.
  • Tiskam opombe – s klikom v okence vnesemo znak , če želimo, da se izpiše besedilo opombe, ki smo ga vnesli pri podatkih zavezanca.

 

 

Na vrhu okna je gumb  za predogled tiskanja. S klikom na to ikono dobimo izpis na ekran v enaki obliki kot se natisne na papir. Poleg tega je še gumb  za pomoč. Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

Natisni