Verzija 2020.15.002

SOCIALA

Prošnje

 • Prošnje: dodan stolpec Zaznamek na seznam prošenj, ki kaže zadnji zaznamek.

ZDRAVSTVO

Zdravstveni karton – Terapije

 • Možnost iskanja zdravil po šifri ali po katerem drugem stolpcu. Če začnemo tipkat ime zdravila, deluje enako kot prej.

DELO  

Vnos odsotnosti

 • Stolpec "Najavljen datum" preimenovan v "Planiran datum odhoda". Stolpec "Datum najave" preimenovan v "Datum sporočitve odhoda"

Skupni vnos storitev

 • Dodan gumb Vnesi vsem, ki vnese izbrano storitev vsem uporabnikom v seznamu na levi.

OBRAČUN

Sociala

 • Valuta pri računih plačanih preko trajnika se popravi na datum frekvence trajnika.
 • Spremenjeno besedilo pri računih plačanih preko trajnika iz »Plačilo JE izvedeno…« v »Plačilo BO izvedeno…«
 • Vnos dodatnih storitev iz oskrbe: dodan stolpec Poračun. Če je vklopljen Poračun, se ta storitev ne upošteva pod kvoto za neko oskrbo.

 

ZZZS DATOTEKE - POPRAVKI DOKUMENTOV

 • Dodan je gumb "Včitaj pavšal", s katerim je možno iz ZZZS datoteke uvoziti katerokoli od pavšalnih zneskov. To so lahko datoteke, ki so v programu že omogočene (pripravniki, obdobni obračun, Covid) in tudi nove ZZZS storitve (Cepljenje proti gripi, Stroški testiranj na okužbo, Zdravljenje pacientov s COVID, Dodatni stroški epidemiološke razmere). S klikom na gumb najprej zip datoteko poiščete, nato še določite, v kateri obračunsko obdobje jo želite shraniti. Številka novega računa se nastavi sama, po potrebi jo spremenite. Obračunsko obdobje je lahko različno od obdobja, na katerega se sredstva nanašajo; le-to je že zapisano v datoteki. Pošiljanje je enako kot za ostale dokumente; želene dokumente obkljukate v seznamu dokumentov in kliknete na Pripravi datoteko. V isti datoteki je možno zapisati pavšalne račune in račune iz rednega obračuna.
 • Storitev E0752 - "Cepljenje proti gripi - proračun" se ne zapiše iz datoteke, ker ne gre za pavšalni znesek. Račun kreirate tako, da kliknete na gumb "Nov dokument", izpolnete obračunsko obdobje, tip dokumenta (1) in tip popravka (pustite prazno) ter kliknete "V redu". V seznamu dokumentov se formira nov račun (kliknete nanj, da se prikaže vsebina) s prvo pozicijo. Na tej poziciji izpolnete podatke: Uporabnik, Poddejavnost (šifra 724), Cena (14,00), Od datuma in Do datuma (lahko kar dejanski datum cepljenja), Storitev (E0755), Dejavnost (701). Ko je prva vrstica izpolnjena, dodajate nove uporabnike s klikom na "Dodaj obravnavo". Pojavi se nova vrstica, ki ima podatke izpolnjene že na enak način kot prejšnja, izbrati je potrebno zgolj še uporabnika. Ko vnesete vse uporabnike, shranite (gumb Shrani) in pripravite datoteko.
 • Dodan je gumb "Izpis dokumenta", s katerim izpišete katerikoli dokument (bodisi redni obračun, pavšal, dobropis, itd). Pred tem je potrebno v seznamu dokument izbrati in izbrati tudi oba podpisnika.
 • V nekaterih primerih (predvsem na dobropisih) ZZZS zahteva, da na dokument zapišete še "Številko nadzornega postopka". V ta namen je na dokumentu dodan stolpec "Št. nadzora" (z drsnikom greste skrajno desno). Le-tega izpiolnete s številko, ki vam jo sporočijo na ZZZS-ju. Če te številke nimate, pustite prazno. Če ima dokument več pozicij, izpolnete številko na vseh pozicijah.
 • V programu je zdaj možno shranjevati več računov z različnimi obdobji (na kerega se račun nanaša) pod isto obračunsko obdobje. Vsak račun nosi za sabo svoje datumsko obdobje in le-to več ni vezano na obračunski mesec in leto. Ko uvažate nek znesek (recimo pripravniki), se obdobje samodejno shrani iz ZZZS datoteke.
 • Za pavšalne račune (recimo za COVID) si lahko zdaj sami kreirate dobropis, če je to potrebno. Dokument izberete v seznamu dokumentov in kliknete "Kopiraj dokument". Izpolnete Tip dokumenta, Tip popravka (za pavšalni račun je ponavadi prazno) in kliknete "V redu". Dobropis se pojavi s seznamu dokumentov, lahko ga označite in pripravite datoteko.
 • Program je pripravljen na morebitne dodatne storitve, ki jih bo ZZZS dodajal v šifrant in si jih boste mogoče lahko obračunali. V tem primeru je storitev najprej potrebno vnesti na šifrantih zdravstva in sicer v šifranti "Vrste storitev" in nato še "Storitve na vrsti doma". Ponovno odprete formo "ZZZS datoteke" in lahko dokument s to storitvijo kreirate - bodisi z ročnim vnosom ali s klikom na "Včitaj pavšal", če gre za pavšalni znesek in imate pripravljeno ZZZS datoteko.

PND

 • Podrobni plan: Na vrhu forme je dodano datumsko obdobje, ki predstavlja razpon, katere dogodke naj program izrisuje. Privzeto je nastavljen na 2 meseca (od enega meseca nazaj do enega meseca naprej), po želji ga spreminjate. Plan se na ta način odziva precej hitreje.
 • Storitve mobilni vnos: Dodana je opcija, da program različno obarva storitve/obiske, ki so bili vneseni preko mobilne aplikacije od tistih, ki so vneseni ročno v glavnem programu. Da vam vključimo to opcijo, kontaktirajte Art
 • Storitve mobilni vnos: Dodana gumb "Dnevnik", ki izpiše obiske v izbranem obdobju s podpisi za vsakega izvajalca
 • Obiski, prevoz in KM: Dodan stolpec Občina (stolpec si vstavite sami)
   

Natisni