Verzija 2020.05.003

  • Odpravljena težava z obračunom regresa. 

Natisni