Dodajanje novih prevzemov

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Prevzem, kamor vpišemo podatke o novem prevzemu. Če je nov prevzem v okviru leta in izbrane knjige naročila potem je možno, da se določi od katere številke naprej naj se številčijo izbrane prevzeme.

Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi, in Vrstice.

V glavi naročila so naslednji podatki:

  • Leto – predlaga se tekoče leto.
  • Številka številka – predlaga se naslednja številka v okviru leta (podatka ne moremo popravljati).
  • Datum – predlaga se tekoči datum, ki pa ga lahko popravimo.
  • Dobavitelj – vnesemo ali izberemo šifro dobavitelja iz šifranta strank.

Natisni