Tiskanje Naročila

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu imamo naslednje možnosti:

  • Leto naročila – vnesemo iz katerega leta se bodo tiskala naročila.
  • Knjiga naročila – predlaga se izbrana knjiga iz preglednice. Iz tukaj izbrane knjige naročil se bodo izpisali podatki.
  • Od do številke naročila – izberemo ali vnesemo od katere do katere številke naročila želimo tiskati.
  • Datum naročila – določimo datumske meje za tiskanje naročila.
  • Naročnik – izberemo za katere naročnike se bo naredil izpis.
  • Plačnik – izberemo za katere plačnike se bodo izpisala naročila.
  • Razvrščanje – določimo na kakšen način se bodo sortirali podatki na naročilu.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga še izpis. Glede na to, če je bil kakšen izpis izoblikovan:

 

Ob izbiri izpisa se potem prikaže ali natisne naslednji izpis:

Natisni