JS - Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev v javnem sektorju obračunate na vrsti obračuna J34.  Vrsta obračuna ima urejene nastavitve za vnos zneska.

JS - Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Natisni