Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

 • Pripravljen pripomoček za pripravo stranke na podlagi podatkov zaposlenega.
 • Urejeno tiskanje dohodninskih razredov na obračunskem listu.
 • Možnost izračuna dohodnine od regresa po maksimalni namesto po povprečni stopnji.
 • OLAP analiza obračunov
  • Urejena priprava podatka sredstva za plače v primeru neplačane odsotnosti.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • Urejena priprava podatka skupaj strošek v primeru neplačane odsotnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno predlaganje prisotnosti v primeru vnosa posameznega dogodka ali hitrega vnosa.
  • Urejen izračun števila ur pri vnosu posameznega dogodka.
 • PPZ: Odpravljene pomanjkljivosti pri generiranju XML datoteke za Kapitalsko družbo
 • Odpravljene težave pri obračunu kilometrine nad uredbo

Natisni