Verzija 2021.02.004

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML

Urejeno uvažanje datotek tromestnih uporabnikov.

Natisni