Uvoz plačil in računov

Program omogoča avtomatski vnos izdanih računov iz programov za fakturiranje.

S pritiskom na gumb  Uvoz podatkov se nam odpre okno, v katerem izberemo, kaj želimo uvažati.

Pri uvozu računov izberemo možnost Uvoz računov iz PROMET.W-1, ki omogoča uvoz izdanih računov iz WIN aplikacij.

Izberemo enega izmed uvozov in odpre se nam spodnje okno.

  • Knjiženo v obdobje – Če želimo knjižiti v izbrano obdobje, označimo »Izbrano«, če pa želimo, da se knjiži v obdobje, ki je ustrezno datumu opravljanja izberemo »Iz datuma vknjižbe«.
  • Obdobje – vnašamo le v primeru, da smo Knjiženo v obdobje izbrali »izbrano«. Izberemo obdobje v katerega želimo knjižiti zapise. Poknjižili se bodo le tisti zapisi, katerih datum bo ustrezal datumskim mejam izbranega obdobja.
  • Leto – predlaga se nam leto iz sistemskega datuma računalnika.
  • Mapa za Promet.w-1 - predlaga se nam mapa, določena v oknu Nastavitve, zavihek Uvozi. Če v oknu Nastavitve, v zavihku Uvozi, nismo določili mape, lahko na tem mestu določimo pot do datoteke Promet.w-1..
  • Mapa in ime preimenovane datoteke –  svetujemo, da po uvozu datoteko Promet.w-1 preimenujete. Če tega ne storite, se bodo ob naslednji pripravi datoteke Promet.w-1 v FAK-ju računi dodajali.
  • Vrsta računa - predlaga se nam vrsta računa določena v oknu Nastavitve, zavihek Uvozi. Če v oknu Nastavitve, v zavihku Uvozi, nismo določili vrste računa, lahko na tem mestu določimo želeno vrsto računa.
  • Uvoz številke računa v sklic– če polje obkljukamo, potem se bo številka računa prepisala v sklic, običajno se to uporablja pri prepisovanju prejetih računov.
  • Prepis modela v sklic – če polje obkljukamo, potem se bo model prenašal v polje Sklic na številko, sicer v zapisan samo sklic.
  • Opis liste - vnesemo poljuben tekst, ki se izpiše v glavi protokola.

 

Ko so vsi potrebni podatki v oknu izpolnjeni lahko potrdimo ali opustimo uvoz računov s pritiskom na enega izmed gumbov Opusti ali Potrdi.

Program izpiše listo, iz katere vidimo, kaj je bilo preneseno v SPR.

Natisni