Gumb Neposredni pregled

S klikom na gumb Neposredni pregled na preglednici Koriščeni obroki se odpre spodaj prikazano okno:

Preko te preglednice lahko pregledujemo natančneje, kateri obroki so bili po posameznikih po posameznih dnevih koriščeni. V vnosnem oknu za izbor natančneje določimo pregledovanje podatkov: bolj natančno bomo stvari omejile, maj podatkov dobimo v preglednico po kliku na Potrdi. Omejimo se lahko po Letu in Mesecu, ostali podatki so lahko izpolnjeni ali pa ne.

Natisni