Verzija 2019.16.001

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Prenos na povezano« smo dodali možnost prenosa tehnološkega postopka iz nosilnega na povezane delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri brisanju podatkov serij delovnega naloga v primeru dodajanja serij skozi gumb »Vnos serij izdelka«.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri formiranju naročil dobaviteljem iz predvidene porabe materiala se sedaj nazivi artiklov v naročila vpisujejo v jezikovnem področju stranke (naročila).
 • Dopolnjen sistem dodeljevanja dodatkov k lastni proizvodni ceni izdelkov:
  • V podatke oddelka artikla smo dodali možnost vnosa šifre odvisnega stroška.
  • V podatke odvisnega stroška smo dodali možnost vnosa % dodatkov (na material, delo, delovne postaje, kooperacijo, na vse skupaj).
  • Spremenili smo logiko upoštevanja dodatkov na kalkulacijah, pokalkulacijah in usklajevanju proizvodnih cen. In sicer se dodatki za izdelek delovnega naloga upoštevajo iz odvisnega stroška, ki je dodeljen artiklu-izdelku, če ga ni, potem iz odvisnega stroška, ki je dodeljen oddelku artikla-izdelke in šele, če ga tudi na tem mestu ni, potem se upoštevajo dodatki določeni na knjigi delovnih nalogov (prej je delovala samo ta zadnja opcija).
  • Na izpisu kalkulacija po standardni sestavnici smo dodali nastavitveno opcijo po kateri lahko določimo, da se % dodatkov upoštevajo iz artikla/oddelka. Če je ta opcija vklopljena, potem se izdelek na kalkulaciji upoštevajo dodatki iz odvisnega stroška, ki je dodeljen artiklu-izdelku, če ga ni, potem iz odvisnega stroška, ki je dodeljen oddelku artikla-izdelke in šele, če ga tudi na tem mestu ni, potem se upoštevajo dodatki določeni na nastavitvah izpisa kalkulacije. Delovanje kalkulacije je potem enako tako na izpisu, kot na prikazu v preglednici ter pri izračunu porekla.
  • Prenovljeni so bili izpis kalkulacije po standardni sestavnici, izpisi kalkulacije porekla ter izpis pokalkulacije delovnega naloga za lepše prikazovanje % dodatkov in vrednosti dodatkov.

Natisni