Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki - obvestilo

Izračun osnov za boleznino je potrebno izvesti preden odpremo prvi obračun za novo obračunsko leto (januarsko plačo).

Obveščamo vse, ki ste v letu 2020 izplačevali dodatke za katere je ZZZS dne  29.1.2021 poslal obvestilo, da se v osnovo za boleznine ne vštevajo in za FURS  niste pripravili datoteke VIRIZV s podatki o teh dodatkih (to ste vsi, ki ne spadate v zdravstvo in socialo), da morate osnovo za boleznine zaposlenim ročno spremeniti.

ZZZS je namreč v obvestilu določil, kateri dodatki se morajo iz osnove za boleznine izvzeti in za katero obdobje. Ker naj bi se po njihovem obvestilu iz osnove ne izvzemali določeni dodatki za celotno lansko leto, je avtomatizem priprave podatkov v programu nemogoče zagotoviti. O tem, za katero obdobje in kateri dodatki se iz osnove izvzemajo žal nismo pristojni za vsebinsko razlago, zato prosimo, da se z vprašanji glede tega obrnete na ZZZS.

Postopek izračuna osnov za boleznino v tem primeru pripravite na običajen način, kot smo to opisali že v navodilu. Zaposlenim, ki so prejeli dodatke, ki se ne smejo upoštevati v osnovo za boleznine bruto znesek teh dodatkov odštejete od skupno izračunanega bruta.

Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki - obvestilo

Natisni