Kje lahko dobimo izpise po kontih oziroma po amortizacijskih stopnjah?

Pri izpisu registra osnovnih sredstev pod "Zaporedje podatkov" izberemo Konto oziroma Amortizacijska skupina.

Natisni