Smo proračunski uporabnik, ali potrebujemo certificiran skener?

Arhivsko gradivo določa pristojni arhiv s pisnim strokovnim navodilom. Do izdaje takega navodila je treba z vsem dokumentarnim gradivom ravnati kot z arhivskim.
 
V  primeru, da boste dokumentacijo, kot so dobavnice, naročilnice, itd. skenirali, pri tem pa skrbeli za njihovo hrambo v papirni obliki, ki predstavlja izvirno obliko, ne potrebujete certificiranega skenerja. Na tak način boste uporabljali skenirano dokumentacijo zgolj za lastne potrebe, predvsem zaradi notranje kontrole. Še vedno bo izvirni dokument v papirni obliki.
 
Če želite, v skladu s sprejetimi in potrjenimi notranjimi pravili, dokumente po skeniranju uničiti, pa morate uporabljati certificiran skener. 

Natisni