Verzija 2017.15.003

Obračun plač

  • Urejeno izločanje vrste dohodka 1152 med prenosom v dohodnino.
  • Dopolnjen izračun zneska dodatne splošne olajšave v skladu z zakonskimi sprembami.

Drugi osebni prejemki

  • Omogočeni novi vrsti dohodka: 1021 Vajeniška nagrada in 1022 Prispevek PIZ po 1. alineji 3. odstavka 20. čl. ZPIZ-2 (vajeništvo in obvezna praksa)
  • Dopolnjena priprava obrazca REK-1a

Natisni