verzija 2017.04.000

Šifranti

  • vezano na kodo programa za Vrtce: Otroci > zavihek Vrtci: umaknjen podatek Datum vključitve

 

Obračuni

  • Izvoz podatkov > Knjiženje v SPR, Priprava vknjižb obračuna: v primeru, da se zaklenemo obračun hkrati s knjiženjem podatkov, se čas popravljanja obračuna ne spremeni

Natisni