Zbirnik po strankah

Zbirnik po strankah  prikaže vsa obračunana izplačila, razvrščena po strankah, za katere so bila dela opravljena. Izpišejo se vse vrste obračuna, za katere je v sistemu obračuna določen prikaz ali vnos šifre stranke.

Natisni