Verzija 2019.03.001 z dne 15.2.2019

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Odpravljena težava, ko se je v primeru nastavitev hitrega tiskanja dobavnic dogajalo, da so se ob zaključku dobavnice in vnosu nove predlagale zadnje vnesene vrstice.
  • Gotovinska prodaja
   • Knjiženje v knjigovodstvo
    • Nastavitve knjiženja v Blagajniško poslovanje si program shrani zadnje nastavitve in jih predlaga ob naslednjem knjiženju.
 • Tiskanje nalepk
  • Shranjevanje zadnjih postavitev in širine stolpcev. Odpravljena težava pri spreminjanju stolpca »Serija« na preglednici.

Natisni