Obračun za domove upokojencev

Program deluje po naslednjem načinu:

·      Priprava storitev za obračun posameznega oskrbovanca (avtomatsko na podlagi predvidenih storitev).

·      Število obračunov v določenem letu ni omejeno.

·      Priprava obračuna: obračun lahko pripravimo za celoten dom, za enoto, za skupino ali za izbrane oskrbovance.

·      Obračunamo lahko tudi akontacije.

·      Pred zaključkom obračuna se zabeležijo odstopanja od predvidenih količin storitev in podatki o prisotnosti oskrbovanca. Sledi zaključek obračuna.

·      Program omogoča izpis UPN-jev. Omogoča tudi pripravo datoteke za tiskanje UPN-jev v Zbirnem poštnem centru ali na banki Vipa ter datoteke za bremenitve tekočih računov po sistemu NLB.

·      Program omogoča prenos podatkov v dvostavno knjigovodstvo (KMP ali DK) in izpis temeljnice.

·      Oskrbovanci in skrbniki lahko plačujejo z UPN-ji ali s trajniki pri bankah. V KMP in DK je omogočen obračun zamudnih obresti za neplačane račune in za račune plačane z zamudo. Na osnovi plačil se v KMP in DK pripravijo evidenčne vknjižbe.

Natisni