Pregled knjige uvoza

V pregledih lahko pregledujemo in tiskamo podatke o knjigi uvoza. Pri tiskanju se lahko omejimo z sledečimi kriteriji:

 

Natisni