Kopiraj iz predračuna

  • Ob aktiviranju te možnosti je mogoče kopirati podatke iz predračuna v naročilo kupca. Odpre se naslednje okno:
  • V njem izberemo želeni predračun in iz njega se skopirajo podatki v naročilo kupca.

Natisni