Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

 • Knjiženje
  • Prejem – Interni prenosi
   • V pripomočku »Primerjava prenosov med poslovalnicami« je urejeno usklajevanje nabavnih in prodajnih cen med dokumenti interne izdaje in interni prejemi. V primeru, da je na poslovalnici, ki je blago prenesla na drugo poslovalnico, prišlo do spremembe kalkulacije na dokumentu prejema, ki je bil pred interno izdajo, pride do neusklajenosti vrednosti teh dveh dokumentov. Na preglednici, kjer so razvidni ti povezani dokumenti internih izdaj in prejemov med dvema poslovalnicama, je preko desnega klika nova obdelava »Uskladitev cen internega prenosa«. S pomočjo te obdelave imamo možnost uskladitve samo nabavnih cen, nabavnih in prodajnih cen hkrati ali samo prodajnih cen. Te posamezne funkcije so aktivne v primeru, ko obstajajo vrednostne razlike med dvema dokumentoma.
  • Knjiženje prevzema iz modula Naročila Dobaviteljem in Kupcev v prejem TDR
   • Odpravljena težava, ko je prevzem bil narejen v tudi denarni enoti in se pri prenosu ni samodejno preračunala nabavna vrednost na podlagi tečaja, temveč je bilo potrebno ponovno potrditi prejem TDR.
  • Gotovinska prodaja
   • Na »touchscreen« vmesniku gotovinske prodaje dodana kontrola na knjižno obdobje – če pogoj glede na obdobje ni izpolnjen, gumb za odpiranje vmesnika ni aktiven.
   • Na »touchscreen« vmesniku gotovinske prodaje je dodan gumb za odpiranje predala. Tako se lahko predal odpre kadarkoli tokom vnosa računa in ne samo ob začetku ali zaključku računa.

Natisni