Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

 • Knjiženje
  • Prejem, Predprejem
   • Pri uvozu podatkov preko t.i. »čarovnika za vnos« je dopolnjeno polnjenje popustov 2. – 5. pri kreiranju cen iz zadnje kalkulacije.
  • Gotovinska prodaja
   • V primeru, ko na vrsti prometa veljajo nastavitve »Vnos blagajnika« in »Vnos blagajnika preko gesla« je urejena zapustitev programa tudi, če blagajnik ni  ali pa je napačno vnesen.
  • Predračuni
   • Vnos in naknadno urejanje sestavnic in sestavnih delov na predračunu je poenoteno z delovanjem na negotovinski prodaji.

Natisni