Registrske številke pri ZPIZ

S tem ukazom se vnaša podatke za pripravo in izpis obrazca M4/M8.

Šifra ZPIZ – sami določimošifro enote ZPIZ, na katero bomo oddali obrazec oz. podatke M4/M8. Če šifre ZPIZa nismo še vnesli v šifrant, kliknemo na gumb  in šifro dodamo z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro in naziv stranke, ki pomeni ZPIZ. Vnos shranimo z ukazom Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno z ukazom Izberi.

Registrska številka – obvezno vnesemo številko delodajalca, pod katero je registriran na svoji enoti ZPIZ.

Opombe – poljubno.

Natisni