Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

  • Naročila kupcev in Odpremni nalogi
    • Pri kopiranju dokumentov je omogočeno kopiranje v naslednja leta. Želeno leto lahko vpiše v polje.
    • Pri knjiženju v Odpremo je omogočeno, da se pripravljen Odpremni nalog tudi prenese "V Komision".

 

  • Naročila dobaviteljem in Prevzemi
    • Pri kopiranju dokumentov je omogočeno kopiranje v naslednja leta. Želeno leto lahko vpiše v polje.
    • Poenoteno delovanje predlaganja cen iz Cenika in upoštevanje pretvornika iz Artikli za stranke. Pri predlaganju cen iz cenika se upošteva tudi pretvornik iz Artikli za stranke če je vpisan.

Natisni