Kontrolni dnevnik

Kontrolni dnevnik nam omogoča izpis vseh vknjižb, ki se trenutno nahajajo v posrednem knjiženju, vključno z evidenčnimi vknjižbami, če želimo.

Natisni