Verzija 2018.03.001 z dne 23.2.2018

  • Zavihek priprava vknjižb - na konto davka, ki zahteva stranko, se pri pripravi vknjižb zapiše stranka.
  • Pošiljanje v PP - v namen plačila se zapiše na začetku "Pl.rn:".
  • Pripomočki - Skeniranje dokumentov - Odpravljena je napaka vezana na predlogled slike. 

Natisni