Usklajevanje zaokroževanja

Pripomoček uporabljamo, ko se nam na posameznih karticah pojavijo odstopanja po preračunu podatkov v € zaradi zaokroževanja. Odstopanja se lahko pojavijo na karticah osnovnih sredstev ali drobnega inventarja, na strani nabavne vrednosti, popravka vrednosti ali na strani nabavne vrednosti in popravka vrednosti. Oglejmo si primer:

 

 

Preden poženemo obdelavo arhiviramo podatke. Nato spustimo obdelavi Usklajevanje kumulative in Usklajevanje prometa in nato zaženemo obdelavo Usklajevanje zaokroževanja.

Obdelava zapiše na posamezne kartice dodatno vrstico SV-Sprememba vrednosti, kot prikazuje slika spodaj.

 

Natisni