Dopust za starost otrok

 

-  Zap. št. –  zaporedna št. vrstice dopust za starost otrok

-  Leta starosti od -   vpišemo št. let starosti od katere dalje nam pripada dopust za starost otrok

-  Leta starosti do – vpišemo št. let starosti do katere  nam pripada dopust za starost otrok

-  Dni dopusta – vpišemo število dni dopusta, ki pripada zaposlenemu za starost otrok

-  Opomba -

Natisni