Gumb Prenos iz obračuna plač

Pod preglednico obdelave M-4/M-8 po zaposlenih se nahaja gumb , ki je aktiven ob potrjeni izbiri   ''Obdobja delovnega časa zavezanca vnesena'' in če obdelava ni zaključena. Pred prenosom podatkov iz obračuna plač izpolnimo nastavitve:

Obračunski podatki za leto – podatek se samo prikaže in ga Izpiše se leto, za katero bomo pripravljali obrazec M-4.

Meseci od-do - Vnesemo obračunsko obdobje v mesecih, za katere želimo prenesti podatke iz plač v obdelavo M-4. Če v obdelavi že obstajajo obračunski podatki, se pred prenosom zbrišejo vsi tisti, ki so glede na obdobje zavarovanja vsaj delno vključeni v tukaj izbrano mesečno obdobje.

Uvoz obračunov, ko so bili zaposleni prijavljeni pod reg. št. pri enoti ZPIZ – registrska številka enote ZPIZ se samo prikaže.

Zaposleni od-do - prenos podatkov lahko omejimo na določene zaposlene.

 

Po vnosu nastavitev , kliknemo na gumb Izvajaj. Program javi:

Če potrdimo, se izvede prenos, nakar se na ekran izpiše protokol prenosa letnih podatkov iz obračuna plač, in sicer: seznam prenesenih zaposlenih ter napake in opozorila v okviru zaposlenega.

V preglednici Obdelave M-4/M-8 se tako prikažejo zaposleni, za katere smo izvedli prenos.

Natisni