Pregled kartice

Namen obdelave je pregledovanje kartice konta, stranke, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, naloga, v obliki preglednice na čim bolj enostaven in učinkovit način.

 Pregled kartice

Natisni