Izvoz šifranta standardnih tekstov

Podatke iz šifranta Standardni teksti izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

·      Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz šifranta standardnih tekstov.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom FAKTeksti.txt.

 

Natisni