Zakaj mi ne pusti knjižiti v 13, 14,... obdobje?

Zakaj mi ne pusti knjižiti v 13, 14,... obdobje? Obarva mi polje rdeče? Preverite v šifrantu obdobij (Šifranti - Šifranti DK - Obdobja) če imate odprto 13, 14 obdobje, ter, da imate v obdobju vpisane datumske meje in kljukico v polju Knjiženje dovoljeno.

Natisni