Splošno (ALT+S)

 • Šifra – vnesemo šifro (oznako) knjige delovnega naloga.
 • Naziv – vnesemo naziv knjige delovnega naloga.
 • Oznaka aktivnosti – če knjige več ne bomo uporabljali, dodelimo oznako aktivnosti Ne.
 • Vrsta prejema izdelkov izdelave – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižil prejem izdelkov izbrane knjige delovnega naloga.
 • Skladišče izdelkov – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižil prejem izdelkov izbrane knjige delovnega naloga.
 • Vrsta porabe materiala – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižila izdaja porabljenih sestavin izbrane knjige delovnega naloga.
 • Skladišče materiala – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižila izdaja porabljenih sestavin izbrane knjige delovnega naloga. Vnesemo lahko 5 skladišč. Pri knjiženju se bo material porabljal najprej v prvem navedenem skladišču, če ga v njem ni dovolj se bo izdaja vršila iz drugega skladišča, če tudi v tem skladišču ni dovolj zaloge se bo poraba izvedla iz tretjega skladišča,…
 • Vrsta prometa izdaje - poleg vsakega skladišča materiala lahko nastavimo (izberemo) tudi vrsto prometa izdaje s katero se bo knjižila poraba sestavin iz tega skladišča.

Izmet

 • Izmet skladišče – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižil prejem izmetnih izdelkov delovnega naloga.
 • Zadržano skladišče – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižil prejem zadržanih izdelkov delovnega naloga.
 • Izmet vrsta prometa – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižil prejem izmetnih izdelkov delovnega naloga.
 • Zadržano vrsta prometa – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižil prejem zadržanih izdelkov delovnega naloga.
 • Cena izdelka – nastavimo sistem po katerem se bodo izračunale cene izdelka ob knjiženju prejema MSP iz delovnega naloga. Izbiramo lahko med naslednjimi sistemi: Kalkulacijska cena (cena izdelka se določi na podlagi kalkulacije delovnega nalog; neposredni stroški delovnega naloga), Cena iz cenika (proizvodna cena izdelka je  v naprej določena v ceniku).
 • Cenovno področje izdelka – polje je aktivno v kolikor je sistem izračuna cene izdelka »Cena iz cenika«. V tem primeru izberemo cenik (cenovno področje) v katerem se bodo nahajale proizvodne cene izdelkov.
 • Cena materiala za obračun – nastavimo sistem po katerem se bodo v kalkulaciji delovnega naloga (izračun lastne cene izdelka) upoštevale cene materiala (sestavin). Izbiramo lahko med naslednjimi sistemi: Zadnja nabavna cena, Cena po kateri se vodijo zaloge, Cena iz cenika.
 • Vrednost točke za delo – nastavimo vrednost točke delovnih mest; vrednost s katero se bo pri kalkulaciji lastne cene izdelke množila ocena delovnega mesta.
 • Cenovno področje – v primeru nastavitve sistema »Cena iz cenika« na polju Cena materiala za obračun, je potrebno vnesti (izbrati) cenovno področje v katerem so navedene cene materiala za obračun.
 • % povečanje vrednosti za material – vnesemo odstotek režije na material; odstotek s katerim se bo povečal strošek sestavin (materiala) v kalkulaciji delovnega naloga - izračunu lastne cene izdelka.
 • % povečanje vrednosti za delovne postaje – vnesemo odstotek režije na delovne postaje (stroje); odstotek s katerim se bo povečal strošek delovnih postaj v kalkulaciji delovnega naloga - izračunu lastne cene izdelka.
 • % povečanje vrednosti za delo – vnesemo odstotek režije na delo; odstotek s katerim se bo povečal strošek dela (delavcev) v kalkulaciji delovnega naloga - izračunu lastne cene izdelka.
 • % povečanje vrednosti za kooperacije – vnesemo odstotek režije na kooperacijo; odstotek s katerim se bo povečal strošek kooperacije v kalkulaciji delovnega naloga - izračunu lastne cene izdelka.
 • % povečanje skupne vrednosti – vnesemo odstotek splošne režije; odstotek s katerim se bo povečala celotna kalkulacija delovnega naloga.

 

Knjiženje

 • Prejem izdelka – če je opcija vklopljena (kljukica) se pri knjiženju delovnega naloga v MSP predlaga, da se knjiži prejem izdelkov.
 • Poraba sestavin – če je opcija vklopljena (kljukica) se pri knjiženju delovnega naloga v MSP predlaga, da se knjiži izdaja sestavin.
 • Prikaz obvestil knjiženja – v kolikor je ta opcija vklopljena (kljukica) potem nas program pri knjiženju delovnega naloga v izdajo/prejem MSP-ja obvešča - izpisuje protokol knjiženja. V kolikor nam je tako obveščanje moteče ga lahko izklopimo.
 • Tiskanje dokumentov skladiščnega poslovanja – v kolikor je ta opcija vklopljena (kljukica), potem se po knjiženju delovnega naloga v izdajo/prejem MSP-ja takoj ponudi tiskanje nastalih dokumentov.
 • Samodejno zaključi delovni nalog – v kolikor je ta opcija vklopljena se delovni nalog v primeru, ko knjižena količina doseže razpisano samodejno zaključi(pred tem nas program vpraša, če želimo delovni nalog zaključiti).

Natisni