Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

  • Knjiženje
    • Gotovinska prodaja
      • »Iz dobavnice« - prenos negotovinskih dobavnic v gotovinski račun
        • Dodana možnost izbora kupca za gotovinski račun. Program je do sedaj prenesel stranko iz dobavnice, sedaj pa se to šifro stranke lahko zamenja. Zamenjava stranke je možna preko dodatnega gumb »Kupec (F4)«, kateri je aktiven, ko so dobavnice izbrane. Delovanje enako kot izbor kupca ob vnosu novega računa. Pred menjavo kupca so dodatne kontrole, ali dobavnice ustrezajo pogojem prenosa, če niso, program javi napako in okno za izbor kupca se ne odpre.

Natisni