Urejanje prodajnih provizij

Prodajne provizije spreminjamo tako, da najprej v preglednici Prodajne provizije označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani prodajni proviziji, ki jih lahko spremenimo z izjemo ključnih podatkov.

Natisni